روش های موثر در پیشگیری از پارکینسون

روش های موثر در پیشگیری از پارکینسون
با کمک فعالیت ورزشی می توانند از ابتلا به بیماری پارکینسون در امان بمانید. دکتر دنیل کورکوس معتقد است با تحرک و فعالیت بدنی به میزان قابل توجهی می توانید با این بیماری مقابله و از بروز آن پیشگیری کنید. در ادامه به تازه ترین یافته های تیم تحقیقاتی وی در این زمینه دقت کنید. […]

روش های موثر در پیشگیری از پارکینسون

با کمک فعالیت ورزشی می توانند از ابتلا به بیماری پارکینسون در امان بمانید. دکتر دنیل کورکوس معتقد است با تحرک و فعالیت بدنی به میزان قابل توجهی می توانید با این بیماری مقابله و از بروز آن پیشگیری کنید. در ادامه به تازه ترین یافته های تیم تحقیقاتی وی در این زمینه دقت کنید. […]
روش های موثر در پیشگیری از پارکینسون

Tags: