روش موثر برای رفع مشکلات ارتباطی اشخاص افسرده

روش موثر برای رفع مشکلات ارتباطی اشخاص افسرده
تغییر نقطه تمرکز مکالمه از محتوا به فرآیند می تواند روش موثری برای رفع مشکلات ارتباطی باشد. مثلا وقتی همسرم از من می پرسد که برای شام پاستا می خورم یا خوراک مرغ اگر در پاسخ بگویم فرقی ندارد یعنی متوجه شده ام که همسرم در واقع با این پرسش می خواهد همنشینی و همراهی […]

روش موثر برای رفع مشکلات ارتباطی اشخاص افسرده

تغییر نقطه تمرکز مکالمه از محتوا به فرآیند می تواند روش موثری برای رفع مشکلات ارتباطی باشد. مثلا وقتی همسرم از من می پرسد که برای شام پاستا می خورم یا خوراک مرغ اگر در پاسخ بگویم فرقی ندارد یعنی متوجه شده ام که همسرم در واقع با این پرسش می خواهد همنشینی و همراهی […]
روش موثر برای رفع مشکلات ارتباطی اشخاص افسرده

فروش بک لینک

Tags: