رفع فقر آهن در دختران جوان

رفع فقر آهن در دختران جوان
کم خونی و فقرآهن جزو عارضه هایی هستند که در دختران جوان بیشتر مشاهده می شوند. با استفاده از مکمل آهن می توان فقر آهن را جبران کرد. همچنین مصرف قرص ویتامین دی هم می تواند به رفع علائم فقر آهن کمک کند. صحبت های دکتر زهرا عبداللهی را در این رابطه بخوانید. مدیرکل دفتر بهبود […]

رفع فقر آهن در دختران جوان

کم خونی و فقرآهن جزو عارضه هایی هستند که در دختران جوان بیشتر مشاهده می شوند. با استفاده از مکمل آهن می توان فقر آهن را جبران کرد. همچنین مصرف قرص ویتامین دی هم می تواند به رفع علائم فقر آهن کمک کند. صحبت های دکتر زهرا عبداللهی را در این رابطه بخوانید. مدیرکل دفتر بهبود […]
رفع فقر آهن در دختران جوان

Tags: