رابطه چاقی و عود مجدد سرطان پروستات

رابطه چاقی و عود مجدد سرطان پروستات
غده پروستات که معمولا در سنین پیری باعث بروز درد و ناهنجاری در ناحیه تناسلی آقایان می شود،برخی زمان ها به دلیل چاقی و اضافه وزن عود می کند و ریسک ابتلا به سرطان پروستات را افزایش می دهد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آرش سمیعی سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان اورولوژی پیتزبرگ پنسیلوانیا در […]

رابطه چاقی و عود مجدد سرطان پروستات

غده پروستات که معمولا در سنین پیری باعث بروز درد و ناهنجاری در ناحیه تناسلی آقایان می شود،برخی زمان ها به دلیل چاقی و اضافه وزن عود می کند و ریسک ابتلا به سرطان پروستات را افزایش می دهد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آرش سمیعی سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان اورولوژی پیتزبرگ پنسیلوانیا در […]
رابطه چاقی و عود مجدد سرطان پروستات

Tags: