دکتر میقانی: مزایای رینوپلاستی ثانویه

دکتر میقانی: مزایای رینوپلاستی ثانویه
جراحی ترمیمی بینی برای افرادی استفاده می شود که در عمل اول زیبایی بینی خود با مشکل یا نقص یا عارضه مواجه شده اند و نتیجه مطلوب و مورد نظر خود را دریافت نکرده اند. به این نوع جراحی رینوپلاستی ثانویه می گویند. در ادامه با ویژگی های این نوع جراحی و معایب و مزایای […]

دکتر میقانی: مزایای رینوپلاستی ثانویه

جراحی ترمیمی بینی برای افرادی استفاده می شود که در عمل اول زیبایی بینی خود با مشکل یا نقص یا عارضه مواجه شده اند و نتیجه مطلوب و مورد نظر خود را دریافت نکرده اند. به این نوع جراحی رینوپلاستی ثانویه می گویند. در ادامه با ویژگی های این نوع جراحی و معایب و مزایای […]
دکتر میقانی: مزایای رینوپلاستی ثانویه

Tags: