دکتر منیره تهرانی

دکتر منیره تهرانی
دکتر منیره السادات تهرانی جراح دندانپزشک ■ فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی از ایتالیا ■ عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران ■ مربی سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران ■ عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (I C O I)

دکتر منیره تهرانی

دکتر منیره السادات تهرانی جراح دندانپزشک ■ فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی از ایتالیا ■ عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران ■ مربی سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران ■ عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (I C O I)
دکتر منیره تهرانی

Tags: