دکتر مقیمی: تاثیرات عمل جراحی بینی بر حس بویایی

دکتر مقیمی: تاثیرات عمل جراحی بینی بر حس بویایی
ورم روی بینی پس از گذشت دو هفته کاهش خواهد یافت و پس از گدشت یک ماه تورم داخل بینی هم از بین خواهد رفت. در طول دورانی که ورم داخلی بینی در حال از بین رفتن است ممکن است در برخی از موارد حس بویایی در فرد کاهش یابد ولی جای هیچ گونه نگرانی […]

دکتر مقیمی: تاثیرات عمل جراحی بینی بر حس بویایی

ورم روی بینی پس از گذشت دو هفته کاهش خواهد یافت و پس از گدشت یک ماه تورم داخل بینی هم از بین خواهد رفت. در طول دورانی که ورم داخلی بینی در حال از بین رفتن است ممکن است در برخی از موارد حس بویایی در فرد کاهش یابد ولی جای هیچ گونه نگرانی […]
دکتر مقیمی: تاثیرات عمل جراحی بینی بر حس بویایی

Tags: