دکتر مریم کمالی

دکتر مریم کمالی
دكتر مريم كمالی از اواخر ده  ٨٠ در زمينه های مختلف پوست ومو و ليزر درمانی فعال هستند علاوه بر فعاليت در مطب شخصی خودشان مديريت كلينيك پوست و مو را نيز عهده دار می باشند ايشان با شركت در سمينارها و همايش ها همواره در تلاش هستند تا با جديدترين متد روز دنيا آشنا […]

دکتر مریم کمالی

دكتر مريم كمالی از اواخر ده  ٨٠ در زمينه های مختلف پوست ومو و ليزر درمانی فعال هستند علاوه بر فعاليت در مطب شخصی خودشان مديريت كلينيك پوست و مو را نيز عهده دار می باشند ايشان با شركت در سمينارها و همايش ها همواره در تلاش هستند تا با جديدترين متد روز دنيا آشنا […]
دکتر مریم کمالی

Tags: