دکتر مریم کمالی: قبل از تزریق بوتاکس چه مواردی را باید رعایت کرد؟

دکتر مریم کمالی: قبل از تزریق بوتاکس چه مواردی را باید رعایت کرد؟
مهم ترین مورد پس از ویزیت و تایید مناسب بودن وضعیت عضلات صورت و شرایط مناسب فرد برای اقدام به تزریق بوتاکس این است که از سه روز قبل مصرف داروهایی چون آسپرین، دی پیریدامول، وارفارین، ویتامین ایی، جین سین، تیکلوپیدین و امگا ۳ و…. که خطر خونریزی و کبودی را زیاد می کنند قطع […]

دکتر مریم کمالی: قبل از تزریق بوتاکس چه مواردی را باید رعایت کرد؟

مهم ترین مورد پس از ویزیت و تایید مناسب بودن وضعیت عضلات صورت و شرایط مناسب فرد برای اقدام به تزریق بوتاکس این است که از سه روز قبل مصرف داروهایی چون آسپرین، دی پیریدامول، وارفارین، ویتامین ایی، جین سین، تیکلوپیدین و امگا ۳ و…. که خطر خونریزی و کبودی را زیاد می کنند قطع […]
دکتر مریم کمالی: قبل از تزریق بوتاکس چه مواردی را باید رعایت کرد؟

Tags: