دکتر مریم کمالی: بوتاكس چيست؟

دکتر مریم کمالی: بوتاكس چيست؟
بوتاكس چيست؟ بوتاکس نام اختصاری سم بوتولیسم است. تزریق مقدار کمی از این ماده بطور مستقیم در ماهیچه فعالیت آن را کم کرده و خطوطی را که نتیجه پرکاری آن روی صورت به وجود می آید از بین می برد در نتیجه صورت جوان تر و شاداب تر به نظر می رسد. يک روش سريع […]

دکتر مریم کمالی: بوتاكس چيست؟

بوتاكس چيست؟ بوتاکس نام اختصاری سم بوتولیسم است. تزریق مقدار کمی از این ماده بطور مستقیم در ماهیچه فعالیت آن را کم کرده و خطوطی را که نتیجه پرکاری آن روی صورت به وجود می آید از بین می برد در نتیجه صورت جوان تر و شاداب تر به نظر می رسد. يک روش سريع […]
دکتر مریم کمالی: بوتاكس چيست؟

Tags: