دکتر محمود ادیب

دکتر محمود ادیب
دارای گواهینامه رسمی : –    ایمپلنت از آکادمی ایمپیلنتولوژی فرانسه –    پیوند استخوان (Bone Graft)   از دانشگاه NYU آمریکا (نیویورک) –    عضو کنگره بین المللی ایمپلنتولوژی ICOI

دکتر محمود ادیب

دارای گواهینامه رسمی : –    ایمپلنت از آکادمی ایمپیلنتولوژی فرانسه –    پیوند استخوان (Bone Graft)   از دانشگاه NYU آمریکا (نیویورک) –    عضو کنگره بین المللی ایمپلنتولوژی ICOI
دکتر محمود ادیب

Tags: