دکتر تارات: نگاهی جامع به انواع بیماری ام اس، علائم و دلایل آن

دکتر تارات: نگاهی جامع به انواع بیماری ام اس، علائم و دلایل آن
بیماری ام اس، یک بیماری است که باعث ناتوانی در افراد می شود. چون این بیماری مغز و نخاع را تحت تاثیر خود قرار می دهد و در نتیجه باعث از دست رفتن کنترل، دید و تعادل در اشخاص می شود. در این بیماری اعصاب مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی بدن دچار آسیب می […]

دکتر تارات: نگاهی جامع به انواع بیماری ام اس، علائم و دلایل آن

بیماری ام اس، یک بیماری است که باعث ناتوانی در افراد می شود. چون این بیماری مغز و نخاع را تحت تاثیر خود قرار می دهد و در نتیجه باعث از دست رفتن کنترل، دید و تعادل در اشخاص می شود. در این بیماری اعصاب مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی بدن دچار آسیب می […]
دکتر تارات: نگاهی جامع به انواع بیماری ام اس، علائم و دلایل آن

Tags: