دکتر ادیب: نویگیشن روشی نوین در کاشت ایمپلنت

دکتر ادیب: نویگیشن روشی نوین در کاشت ایمپلنت
نویگیشن چیست؟ نویگیشن از روش های نوین در عرصه کاشت ایمپلنت است. در این روش طراحی و کاشت به صورت کاملا دیجیتالی صورت میگیرد.این روش نسبت به روش های سابق مزایای زیادی دربر دارد. می خواهیم به بررسی ویژگی های این فناوری جدید بپردازیم با ما همراه باشید. بومی سازی و منتقل کردن دانش فنی […]

دکتر ادیب: نویگیشن روشی نوین در کاشت ایمپلنت

نویگیشن چیست؟ نویگیشن از روش های نوین در عرصه کاشت ایمپلنت است. در این روش طراحی و کاشت به صورت کاملا دیجیتالی صورت میگیرد.این روش نسبت به روش های سابق مزایای زیادی دربر دارد. می خواهیم به بررسی ویژگی های این فناوری جدید بپردازیم با ما همراه باشید. بومی سازی و منتقل کردن دانش فنی […]
دکتر ادیب: نویگیشن روشی نوین در کاشت ایمپلنت

Tags: