دکتر ادیب: روکش دندان چیست و چند نوع روکش داریم؟

دکتر ادیب: روکش دندان چیست و چند نوع روکش داریم؟
پروتز دندان ثابت که به آن روکش نیز گفته می شود یک کلاهک از جنس سرامیک یا فلز است (در برخی موارد ترکیبی از این دو ماده می باشد). روکش دندان با تخریب بسیار زیاد روی دندان ها قرار می گیرد. روکش هنگامی که روی دندان قرار می گیرد از دندان در برابر شکستگی محافظت […]

دکتر ادیب: روکش دندان چیست و چند نوع روکش داریم؟

پروتز دندان ثابت که به آن روکش نیز گفته می شود یک کلاهک از جنس سرامیک یا فلز است (در برخی موارد ترکیبی از این دو ماده می باشد). روکش دندان با تخریب بسیار زیاد روی دندان ها قرار می گیرد. روکش هنگامی که روی دندان قرار می گیرد از دندان در برابر شکستگی محافظت […]
دکتر ادیب: روکش دندان چیست و چند نوع روکش داریم؟

Tags: