دکتر آزادمنش: ایمپلنت چیست و چند نوع ایمپلنت وجود دارد؟

دکتر آزادمنش: ایمپلنت چیست و چند نوع ایمپلنت وجود دارد؟
در علم دندانپرشکی به ابزاری که به جای ریشه دندان های از دست رفته استفاده می شود ایمپلنت می گویند. از ایمپلنت ها برای پشتیبانی از تاج، پل یا دندان مصنوعی استفاده می شود. دندانپزشکان با جراحی فک شما ایمپلنت را در آن قرار می دهند. اکثر اوقات، ایمپلنت ها بسیار طبیعی‌تر و ایمن‌تر از […]

دکتر آزادمنش: ایمپلنت چیست و چند نوع ایمپلنت وجود دارد؟

در علم دندانپرشکی به ابزاری که به جای ریشه دندان های از دست رفته استفاده می شود ایمپلنت می گویند. از ایمپلنت ها برای پشتیبانی از تاج، پل یا دندان مصنوعی استفاده می شود. دندانپزشکان با جراحی فک شما ایمپلنت را در آن قرار می دهند. اکثر اوقات، ایمپلنت ها بسیار طبیعی‌تر و ایمن‌تر از […]
دکتر آزادمنش: ایمپلنت چیست و چند نوع ایمپلنت وجود دارد؟

Tags: