دلایل اصلی احساس سرما زیاد

دلایل اصلی احساس سرما زیاد
برخی از افراد به خاطر جریان پیدا نکردن خون در کل بدنشان دچار احساس سرما بیشتری می شوند و همچنین احساس سرما می تواند دلایلی مانند نازک شدن لایه چربی زیر پوست، کم کاری تیروئید و استرس داشته باشد. در این مقاله از دکتر سلام به این موضوع که چرا برخی از افراد بیشتر احساس […]

دلایل اصلی احساس سرما زیاد

برخی از افراد به خاطر جریان پیدا نکردن خون در کل بدنشان دچار احساس سرما بیشتری می شوند و همچنین احساس سرما می تواند دلایلی مانند نازک شدن لایه چربی زیر پوست، کم کاری تیروئید و استرس داشته باشد. در این مقاله از دکتر سلام به این موضوع که چرا برخی از افراد بیشتر احساس […]
دلایل اصلی احساس سرما زیاد

Tags: