در مورد لیزر موهای زائد کلینیک سیب سبز چه می دانید؟

در مورد لیزر موهای زائد کلینیک سیب سبز چه می دانید؟
روش هاى قديمى رفع موهاى زائد، مانند اپيلاسيون و استفاده از تيغ و انواع موبرها، ساقه مو را به طور موقت حذف می کنند، اما لیزر موهای زائد، سلول هاى توليد كننده مو در ريشه (فولیکول) را هدف قرار داده و از بين مى برد، به همين علت تاثير لیزر موهای زائد، بلند مدت و […]

در مورد لیزر موهای زائد کلینیک سیب سبز چه می دانید؟

روش هاى قديمى رفع موهاى زائد، مانند اپيلاسيون و استفاده از تيغ و انواع موبرها، ساقه مو را به طور موقت حذف می کنند، اما لیزر موهای زائد، سلول هاى توليد كننده مو در ريشه (فولیکول) را هدف قرار داده و از بين مى برد، به همين علت تاثير لیزر موهای زائد، بلند مدت و […]
در مورد لیزر موهای زائد کلینیک سیب سبز چه می دانید؟

Tags: