در بروز معده درد، دندان های خراب چه تاثیری دارند؟

در بروز معده درد، دندان های خراب چه تاثیری دارند؟
اولین عضو در دستگاه گوارش، دندان می باشد. چون اگر غذاها به خوبی جویده نشود کار هضم و جذب غذا با مشکل مواجه می شود و معده کارآیی خود را به کل از دست می دهد. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر دندان درد در بروز معده درد پرداخته ایم. توصیه می کنیم […]

در بروز معده درد، دندان های خراب چه تاثیری دارند؟

اولین عضو در دستگاه گوارش، دندان می باشد. چون اگر غذاها به خوبی جویده نشود کار هضم و جذب غذا با مشکل مواجه می شود و معده کارآیی خود را به کل از دست می دهد. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر دندان درد در بروز معده درد پرداخته ایم. توصیه می کنیم […]
در بروز معده درد، دندان های خراب چه تاثیری دارند؟

Tags: