درمان یبوست برای سنین بالاتر از 12 سال | درمان خانگی یبوست

درمان یبوست برای سنین بالاتر از 12 سال | درمان خانگی یبوست
درمان خانگی برای رفع یبوست قدم اول در رفع یبوست اولین قدم برای رفع یبوست ورزش کردن است . به آهستگی ورزش کنید . هر روز یک پیاده روی کوتاه انجام دهید و به تدریج زمان پیاده روی خود را افزایش دهید تا حداقل 20 دقیقه طول بکشد.اطمینان حاصل کنید به اندازه کافی مایعات مصرف […]

درمان یبوست برای سنین بالاتر از 12 سال | درمان خانگی یبوست

درمان خانگی برای رفع یبوست قدم اول در رفع یبوست اولین قدم برای رفع یبوست ورزش کردن است . به آهستگی ورزش کنید . هر روز یک پیاده روی کوتاه انجام دهید و به تدریج زمان پیاده روی خود را افزایش دهید تا حداقل 20 دقیقه طول بکشد.اطمینان حاصل کنید به اندازه کافی مایعات مصرف […]
درمان یبوست برای سنین بالاتر از 12 سال | درمان خانگی یبوست

Tags: