درمان موهای چرب با لیمو ترش

درمان موهای چرب با لیمو ترش
سوال کاربر: دو روز از حمام رفتنم میگذرد اما از کف سرم تا چندسانت از موهام چرب است،از آبلیمو استفاده کردم و همینطور شامپوی مخصوص موهای چرب،فایده نداشته.لطفا راهنمایی کنید پاسخ پزشک: برای مهار میزان چربی مو و کنترلش می‌شه یه کارایی انجام داد. از جمله اینکه دست به دامن مهربون طبیعت شد.لیموترش دوست خوبی برای […]

درمان موهای چرب با لیمو ترش

سوال کاربر: دو روز از حمام رفتنم میگذرد اما از کف سرم تا چندسانت از موهام چرب است،از آبلیمو استفاده کردم و همینطور شامپوی مخصوص موهای چرب،فایده نداشته.لطفا راهنمایی کنید پاسخ پزشک: برای مهار میزان چربی مو و کنترلش می‌شه یه کارایی انجام داد. از جمله اینکه دست به دامن مهربون طبیعت شد.لیموترش دوست خوبی برای […]
درمان موهای چرب با لیمو ترش

دانلود برنامه ایمو

Tags: