خطر ابتلا به سرماخوردگی در نوزدان بیشتر است

خطر ابتلا به سرماخوردگی در نوزدان بیشتر است
در یک برسی جدید مشخص شد کودکان و سالمندان بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های مختلف از جمله سرماخوردگی قرار دارند و این موضوع به دلیل کاهش مقاومت سیستم دفاعی بدن این دو گروه می باشد. نوزادان اساسا در ۴ تا ۶ هفته ابتدایی زندگی‌شان با خطر بالای ابتلا به سرماخوردگی و بیماری‌های دیگر […]

خطر ابتلا به سرماخوردگی در نوزدان بیشتر است

در یک برسی جدید مشخص شد کودکان و سالمندان بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های مختلف از جمله سرماخوردگی قرار دارند و این موضوع به دلیل کاهش مقاومت سیستم دفاعی بدن این دو گروه می باشد. نوزادان اساسا در ۴ تا ۶ هفته ابتدایی زندگی‌شان با خطر بالای ابتلا به سرماخوردگی و بیماری‌های دیگر […]
خطر ابتلا به سرماخوردگی در نوزدان بیشتر است

Tags: