حتی اگر لاغر باشید ممکن است دیابت داشته باشید

حتی اگر لاغر باشید ممکن است دیابت داشته باشید
دیابت یک نوع بیماری است که در آن قند یا گلوکز در خون زیاد است و یا انسولین کافی برای حرکت قند برای تامین انرژی سلول ها وجود ندارد. این باعث می شود بدن بر منابع انرژی جایگزین در بافت ها، عضلات و اندام ها تکیه کند. طبق اعلام انجمن چاقی، عوامل زیادی موجب دیابت […]

حتی اگر لاغر باشید ممکن است دیابت داشته باشید

دیابت یک نوع بیماری است که در آن قند یا گلوکز در خون زیاد است و یا انسولین کافی برای حرکت قند برای تامین انرژی سلول ها وجود ندارد. این باعث می شود بدن بر منابع انرژی جایگزین در بافت ها، عضلات و اندام ها تکیه کند. طبق اعلام انجمن چاقی، عوامل زیادی موجب دیابت […]
حتی اگر لاغر باشید ممکن است دیابت داشته باشید

Tags: