تقویت حافظه با داشتن تحرک فیزیکی

تقویت حافظه با داشتن تحرک فیزیکی
بر اساس نتایج جدیدی که در خصوص تحریک فیزیکی صورت گرفته است، محققان به این موضوع پی برده اند که تحرک بدنی باعث تقویت حافظه می شود و همچنین به کسانی که به اختلال شناختی خفیف مبتلا هستند کمک می کند. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر داشتن تحرک فیزیکی در تقویت حافظه […]

تقویت حافظه با داشتن تحرک فیزیکی

بر اساس نتایج جدیدی که در خصوص تحریک فیزیکی صورت گرفته است، محققان به این موضوع پی برده اند که تحرک بدنی باعث تقویت حافظه می شود و همچنین به کسانی که به اختلال شناختی خفیف مبتلا هستند کمک می کند. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر داشتن تحرک فیزیکی در تقویت حافظه […]
تقویت حافظه با داشتن تحرک فیزیکی

Tags: