تغییرات وزنی تازه عروس و دامادها

تغییرات وزنی تازه عروس و دامادها
اکثر زوجین پس از ازدواج دچار اضافه وزن می شوند علت آن هم می تواند مصرف تنقلات و گردش و تفریح دونفره باشد البته تغییرات هورمونی ناشی از رابطه جنسی نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود چاق شدن بعد از ازدواج امری طبیعی است و برای پیشگیری از آن نیازمند رعایت پرهیزات غذایی مختلف […]

تغییرات وزنی تازه عروس و دامادها

اکثر زوجین پس از ازدواج دچار اضافه وزن می شوند علت آن هم می تواند مصرف تنقلات و گردش و تفریح دونفره باشد البته تغییرات هورمونی ناشی از رابطه جنسی نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود چاق شدن بعد از ازدواج امری طبیعی است و برای پیشگیری از آن نیازمند رعایت پرهیزات غذایی مختلف […]
تغییرات وزنی تازه عروس و دامادها

oxin channel

Tags: