تغذیه نامناسب و بی موقع و آسیب به حافظه

  آیا می دانستید مصرف به موقع غذا تاثیر زیادی در یادگیری و هوش و حافظه شما دارد با تحقیقات مختلف متوجه این موضوع شدند تغذیه نامناسب و خارج از موقع می تواند به حافظه ما آسیب بزند  آنها دریافتند که خوردن وعده های غذایی در زمان های نامناسب روز تاثیر نامطلوبی بر روی قدرت یادگیری […]

بازی آزاد

ورزشی

Tags: