ترکیبات کیوی ممکن است از بیماری کبد چرب غیر الکلی جلوگیری کند

ترکیبات کیوی ممکن است از بیماری کبد چرب غیر الکلی جلوگیری کند
شواهدی درحال رشد وجود دارد که ما آن چیزی هستیم که مادران ما در دوران بارداری خورده اند؛ اگر آنها یک رژیم غذایی با چربی بالا مصرف کنند، ما ممکن است از عواقب آن رنج ببریم، یعنی چاقی یا بیماری کبد چرب غیر الکلی. با این حال، یک مطالعه جدید ممکن است راهی برای جلوگیری […]

ترکیبات کیوی ممکن است از بیماری کبد چرب غیر الکلی جلوگیری کند

شواهدی درحال رشد وجود دارد که ما آن چیزی هستیم که مادران ما در دوران بارداری خورده اند؛ اگر آنها یک رژیم غذایی با چربی بالا مصرف کنند، ما ممکن است از عواقب آن رنج ببریم، یعنی چاقی یا بیماری کبد چرب غیر الکلی. با این حال، یک مطالعه جدید ممکن است راهی برای جلوگیری […]
ترکیبات کیوی ممکن است از بیماری کبد چرب غیر الکلی جلوگیری کند

Tags: