تاریخچه جراحی پلاستیک از زبان دکتر مقیمی

تاریخچه جراحی پلاستیک از زبان دکتر مقیمی
اصطلاح پلاستيک از کلمه يوناني «پلاستيکوس» plastikos‎ مشتق شده است که به معني شکل دادن است. مورخان زمان پیدایش جراحي پلاستيک ابتدايي را با استناد به پاپيروس‌های یافت شده از مصر باستان و متون سانسکريت هند ، حدود 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح تخمین می زنند. در این دست نوشته های تاریخی روش […]

تاریخچه جراحی پلاستیک از زبان دکتر مقیمی

اصطلاح پلاستيک از کلمه يوناني «پلاستيکوس» plastikos‎ مشتق شده است که به معني شکل دادن است. مورخان زمان پیدایش جراحي پلاستيک ابتدايي را با استناد به پاپيروس‌های یافت شده از مصر باستان و متون سانسکريت هند ، حدود 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح تخمین می زنند. در این دست نوشته های تاریخی روش […]
تاریخچه جراحی پلاستیک از زبان دکتر مقیمی

Tags: