تاثیر سیگار و قلیان بر ایجاد سرطان دهان و گردن

تاثیر سیگار و قلیان بر ایجاد سرطان دهان و گردن
قلیان و سیگار از مهمترین عوامل ایجادکننده سرطان دهان به شمار می روند. بهتر است افراد سیگاری با علائم هشداردهنده برای سرطان دهان آشنا شوند تا در صورت مشکوک بودن به پزشک مراجعه کنند. متاسفانه با گرایش جوانان به قلیان و سیگار سرطان های سر و گردن نیز در سنین پایین بیشتر دیده می شود. […]

تاثیر سیگار و قلیان بر ایجاد سرطان دهان و گردن

قلیان و سیگار از مهمترین عوامل ایجادکننده سرطان دهان به شمار می روند. بهتر است افراد سیگاری با علائم هشداردهنده برای سرطان دهان آشنا شوند تا در صورت مشکوک بودن به پزشک مراجعه کنند. متاسفانه با گرایش جوانان به قلیان و سیگار سرطان های سر و گردن نیز در سنین پایین بیشتر دیده می شود. […]
تاثیر سیگار و قلیان بر ایجاد سرطان دهان و گردن

Tags: