بیماری های ناشی از سردی هوا

بیماری های ناشی از سردی هوا
با برخی روش های ساده می توانید با عوارض ناشی از سردی هوا مقابله کنید، انواع بیماری های تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، اختلالات روحی مانند افسردگی و استرس در این فصل از سال پدید می آیند. اضافه وزن و چاقی نیز جزو آسیبهای رایج فصل سرما به شمار می روند. تغییرات آب و هوا، […]

بیماری های ناشی از سردی هوا

با برخی روش های ساده می توانید با عوارض ناشی از سردی هوا مقابله کنید، انواع بیماری های تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، اختلالات روحی مانند افسردگی و استرس در این فصل از سال پدید می آیند. اضافه وزن و چاقی نیز جزو آسیبهای رایج فصل سرما به شمار می روند. تغییرات آب و هوا، […]
بیماری های ناشی از سردی هوا

Tags: