بیماری لوپوس: علائم، عوامل خطر، تشخیص و درمان لوپوس

بیماری لوپوس: علائم، عوامل خطر، تشخیص و درمان لوپوس
لوپوس یک بیماری خودایمنی است و زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن شما به بافت ها و اندام های خود، حمله می کند. التهاب ناشی از لوپوس می تواند بر بسیاری از سیستم های مختلف بدن تاثیر بگذارد ، از جمله مفاصل، پوست، کلیه ها، سلول های خونی، مغز، قلب و ریه ها. […]

بیماری لوپوس: علائم، عوامل خطر، تشخیص و درمان لوپوس

لوپوس یک بیماری خودایمنی است و زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن شما به بافت ها و اندام های خود، حمله می کند. التهاب ناشی از لوپوس می تواند بر بسیاری از سیستم های مختلف بدن تاثیر بگذارد ، از جمله مفاصل، پوست، کلیه ها، سلول های خونی، مغز، قلب و ریه ها. […]
بیماری لوپوس: علائم، عوامل خطر، تشخیص و درمان لوپوس

Tags: