بیماران دیابتی نارسایی های کلیوی را جدی بگیرند.

بیماران دیابتی نارسایی های کلیوی را جدی بگیرند.
بیماران دیابتی لازم است سلامت کلیه های خود را جدی بگیرند.در این افراد به دلیل گرفتگی عروق خونی عملکرد کلیه ها با اختلال رو به رو می شود.این بیماران بیشتر از سایر افراد در معرض نارسایی های کلیوی هستند. ایرج خسرونیا متخصص بیماری های داخلی درباره نارسایی کلیوی در بیماران دیابتی اظهار داشت: در افراد دیابتی […]

بیماران دیابتی نارسایی های کلیوی را جدی بگیرند.

بیماران دیابتی لازم است سلامت کلیه های خود را جدی بگیرند.در این افراد به دلیل گرفتگی عروق خونی عملکرد کلیه ها با اختلال رو به رو می شود.این بیماران بیشتر از سایر افراد در معرض نارسایی های کلیوی هستند. ایرج خسرونیا متخصص بیماری های داخلی درباره نارسایی کلیوی در بیماران دیابتی اظهار داشت: در افراد دیابتی […]
بیماران دیابتی نارسایی های کلیوی را جدی بگیرند.

دانلود برنامه ایمو

Tags: