بهترین سن برای آموزش زبان دوم به کودکان

بهترین سن برای آموزش زبان دوم به کودکان
از 6 ماهگی به بعد کودکان کم کم زبان مادری را می آموزند. برخی والدین از سن 3 یا 4 ساگی فرزندان خود را در مهدکودک های دو زبانه ثبت نام می کنند تا فرزندان از همان سن کم یک زبان دیگر مثل انگلیسی یا فرانسوی را بیاموزند. مهارت‌هاي لازم براي يادگيري زبان دوم كودك […]

بهترین سن برای آموزش زبان دوم به کودکان

از 6 ماهگی به بعد کودکان کم کم زبان مادری را می آموزند. برخی والدین از سن 3 یا 4 ساگی فرزندان خود را در مهدکودک های دو زبانه ثبت نام می کنند تا فرزندان از همان سن کم یک زبان دیگر مثل انگلیسی یا فرانسوی را بیاموزند. مهارت‌هاي لازم براي يادگيري زبان دوم كودك […]
بهترین سن برای آموزش زبان دوم به کودکان

Tags: