برای تقویت عضلات قلب تان ورزش کنید

برای تقویت عضلات قلب تان ورزش کنید
فعالیت بدنی تاثیر زیادی در تقویت عضلات قلب و مقابله با نارسایی قلبی در افراد مختلف میگذارد. اگر می خواهید طول عمر بیشتری با وجود امراض قلبی داشته باشید تحرک و فعالیت روزمره را از یاد نبرید. متخصص قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه جانز ‌هاپکینز در این زمینه به یافته های جدیدی به دست […]

برای تقویت عضلات قلب تان ورزش کنید

فعالیت بدنی تاثیر زیادی در تقویت عضلات قلب و مقابله با نارسایی قلبی در افراد مختلف میگذارد. اگر می خواهید طول عمر بیشتری با وجود امراض قلبی داشته باشید تحرک و فعالیت روزمره را از یاد نبرید. متخصص قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه جانز ‌هاپکینز در این زمینه به یافته های جدیدی به دست […]
برای تقویت عضلات قلب تان ورزش کنید

Tags: