برای اطلاع از قیمت هایفو این مطلب را بخوانید

برای اطلاع از قیمت هایفو این مطلب را بخوانید
مزایای هایفو HIFU: ۱- بدون جراحی می باشد در نتیجه عوارض جراحی مثل کبودی و خونریزی و … را ندارد ۲- فقط در یک جلسه انجام می شود ۳- نتایج ماندگار دارد ۴- درد ندارد (چون درد غیر تحملی ندارد پس حتی نیاز به بی حسی موضعی هم ندارد) ۵- نیاز به بستری ندارد (بصورت سرپایی انجام می شود) ۶- روشی بی خطر و ایمن برای انسان می باشد […]

برای اطلاع از قیمت هایفو این مطلب را بخوانید

مزایای هایفو HIFU: ۱- بدون جراحی می باشد در نتیجه عوارض جراحی مثل کبودی و خونریزی و … را ندارد ۲- فقط در یک جلسه انجام می شود ۳- نتایج ماندگار دارد ۴- درد ندارد (چون درد غیر تحملی ندارد پس حتی نیاز به بی حسی موضعی هم ندارد) ۵- نیاز به بستری ندارد (بصورت سرپایی انجام می شود) ۶- روشی بی خطر و ایمن برای انسان می باشد […]
برای اطلاع از قیمت هایفو این مطلب را بخوانید

Tags: