بازگرداندن حافظه افراد مبتلا به آلزایمر با داروی جدید

بازگرداندن حافظه افراد مبتلا به آلزایمر با داروی جدید
در جدیدترین پژوهش های که در خصوص آلزایمر توسط محققان دانشگاه لانکستر انگلیس صورت گرفته است. موفق شده اند یک داروی جدیدی را پیدا کنند که می توان با آن حافظه افراد مبتلا به آلزایمر را دوباره بازگرداند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص داروی جدید برای درمان بیماری آلزایمر را آماده […]

بازگرداندن حافظه افراد مبتلا به آلزایمر با داروی جدید

در جدیدترین پژوهش های که در خصوص آلزایمر توسط محققان دانشگاه لانکستر انگلیس صورت گرفته است. موفق شده اند یک داروی جدیدی را پیدا کنند که می توان با آن حافظه افراد مبتلا به آلزایمر را دوباره بازگرداند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص داروی جدید برای درمان بیماری آلزایمر را آماده […]
بازگرداندن حافظه افراد مبتلا به آلزایمر با داروی جدید

Tags: