باروری و سرطان

زنان سرطانی نسبت به دیگر زنان امید کمتری برای فرزندآوری دارند و از شانس کمتری نیز در این زمینه برخوردار هستند به تازگی محققین با بررسی تخمدان ها پس از انجام شیمی درمانی سعی کرده اند به افزایش میزان باروری آن ها تمرکز کنند و به بارورشدن این بانوان کمک کنند   فریبا رمضانعلی متخصص […]

تلگرام

سپهر نیوز

Tags: