این 5 نوع ماده غذایی را کم خون ها نباید مصرف کنند

این 5 نوع ماده غذایی را کم خون ها نباید مصرف کنند
کسانی که مبتلا به کم خونی هستند باید از خوردن مواد غذایی که دارای فیتیک اسید، تانن و کلسیم هستند خودداری کنند. چون این مواد غذایی باعث پیشگیری از جذب آهن توسط بدن می شود که در نهایت موجب کم خونی می شود. در این مقاله از دکتر سلام 5 ماده غذایی که افراد کم […]

این 5 نوع ماده غذایی را کم خون ها نباید مصرف کنند

کسانی که مبتلا به کم خونی هستند باید از خوردن مواد غذایی که دارای فیتیک اسید، تانن و کلسیم هستند خودداری کنند. چون این مواد غذایی باعث پیشگیری از جذب آهن توسط بدن می شود که در نهایت موجب کم خونی می شود. در این مقاله از دکتر سلام 5 ماده غذایی که افراد کم […]
این 5 نوع ماده غذایی را کم خون ها نباید مصرف کنند

Tags: