ایمپلنت دکتر ادیب

ایمپلنت دکتر ادیب
دکتر محمود ادیب – جراح دندانپزشک – ایمپلنتولوژیست ایمپلنت در یک جلسه در این روش بخش جراحی و پروتز، ایمپلنت در یک جلسه انجام می شود و روش کار به ترتیب ذیل است: 1-    تهیه سی تی اسکن از بیمار CBC.T 2-    تهیه 3D (سه بعدی) جمجمه و فک بیمار با استفاده از C.T  و […]

ایمپلنت دکتر ادیب

دکتر محمود ادیب – جراح دندانپزشک – ایمپلنتولوژیست ایمپلنت در یک جلسه در این روش بخش جراحی و پروتز، ایمپلنت در یک جلسه انجام می شود و روش کار به ترتیب ذیل است: 1-    تهیه سی تی اسکن از بیمار CBC.T 2-    تهیه 3D (سه بعدی) جمجمه و فک بیمار با استفاده از C.T  و […]
ایمپلنت دکتر ادیب

Tags: