اگر قصد ترک سیگار کشیدن را دارید این مطلب را از دست ندهید!

اگر قصد ترک سیگار کشیدن را دارید این مطلب را از دست ندهید!
سیگار دروازه ورود به اعتیاد است! این جمله ای بسیار آشنا و البته پر معنا است؛ مصرف سیگار ارتباط مستقیمی با ابتلا به سرطان ریه و بیماری های قلبی دارد همچنین مصرف سیگار تاثیرات مختلفی بر ابتلا به سایر بیماری ها نیز دارد. در ادامه به بررسی بیشتر این مطلب می پردازیم. با دکتر سلام […]

اگر قصد ترک سیگار کشیدن را دارید این مطلب را از دست ندهید!

سیگار دروازه ورود به اعتیاد است! این جمله ای بسیار آشنا و البته پر معنا است؛ مصرف سیگار ارتباط مستقیمی با ابتلا به سرطان ریه و بیماری های قلبی دارد همچنین مصرف سیگار تاثیرات مختلفی بر ابتلا به سایر بیماری ها نیز دارد. در ادامه به بررسی بیشتر این مطلب می پردازیم. با دکتر سلام […]
اگر قصد ترک سیگار کشیدن را دارید این مطلب را از دست ندهید!

Tags: