انواع ام اس و روش های درمان آن

انواع ام اس و روش های درمان آن
به بیماری که در بدن انسان نوعی اختلال خود ایمنی ایجاد می کند که این اختلال باعث ضربه زدن و به وجود آمدن مشکل در اعصاب ظناب نخاعی و مغز و نیز عصب بینایی می شود ام اس یا مولتیپل اسکلروزیس می گویند. با توجه به قسمتی که به آن آسیب وارد شده است نشانه و علامت […]

انواع ام اس و روش های درمان آن

به بیماری که در بدن انسان نوعی اختلال خود ایمنی ایجاد می کند که این اختلال باعث ضربه زدن و به وجود آمدن مشکل در اعصاب ظناب نخاعی و مغز و نیز عصب بینایی می شود ام اس یا مولتیپل اسکلروزیس می گویند. با توجه به قسمتی که به آن آسیب وارد شده است نشانه و علامت […]
انواع ام اس و روش های درمان آن

Tags: