انرژی و پروتئین دردوران نوجوانی و بلوغ

میزان نیاز به انرژی و پروتئین در این سنین به میزان فعالیت و نوع وروزش بستگی دارد. مسلما با توجه به جهش رشدی نیاز به این دو شدیدا افزایش می یابد. برای افزایش میزان انرژی لازم است که تعداد وعده های غذا خوردن افزایش یابد و به حداقل 6-5 وعده و میان وعده در روز […]

بازار بورس

مد روز

Tags: