انتقال بیماری ها از راه عطسه و سرفه

انتقال بیماری ها از راه عطسه و سرفه
بسیاری از اوقات با شایع شدن یک بیماری مسری می بینیم که علیرغم رعایت تمام نکات بهداشتی از قبیل تماس نداشتن با فرد بیمار، شستن و ضد عفونی کردن دست‌ها، استفاده از ماسک، استفاده نکردن از وسایل مشترک و… باز هم به آن بیماری دچار می شویم.در این زمان این سوال به ذهنمان می آید که […]

انتقال بیماری ها از راه عطسه و سرفه

بسیاری از اوقات با شایع شدن یک بیماری مسری می بینیم که علیرغم رعایت تمام نکات بهداشتی از قبیل تماس نداشتن با فرد بیمار، شستن و ضد عفونی کردن دست‌ها، استفاده از ماسک، استفاده نکردن از وسایل مشترک و… باز هم به آن بیماری دچار می شویم.در این زمان این سوال به ذهنمان می آید که […]
انتقال بیماری ها از راه عطسه و سرفه

Tags: