امگا 3 : فواید روغن ماهی، سالمون، گردو / مکمل های امگا 3

امگا 3 : فواید روغن ماهی، سالمون، گردو / مکمل های امگا 3
همه چربی ها ناسالم نیستند. اسیدهای چرب امگا 3 یکی از انواع “خوب” چربی هستند. آنها ممکن است به کاهش خطر بیماری قلبی، افسردگی، زوال عقل و آرتریت کمک کنند. بدن شما نمی تواند آنها را بسازد. شما باید آنها را بخورید و یا مکمل ها را مصرف کنید. 3 نوع امگا 3 را بشناسید. […]

امگا 3 : فواید روغن ماهی، سالمون، گردو / مکمل های امگا 3

همه چربی ها ناسالم نیستند. اسیدهای چرب امگا 3 یکی از انواع “خوب” چربی هستند. آنها ممکن است به کاهش خطر بیماری قلبی، افسردگی، زوال عقل و آرتریت کمک کنند. بدن شما نمی تواند آنها را بسازد. شما باید آنها را بخورید و یا مکمل ها را مصرف کنید. 3 نوع امگا 3 را بشناسید. […]
امگا 3 : فواید روغن ماهی، سالمون، گردو / مکمل های امگا 3

Tags: