اطلاعاتی در مورد رژیم گیاه خواری

اطلاعاتی در مورد رژیم گیاه خواری
اصلی ترین موضوع برای کسانی که گیاهخوار می باشند این است که باید مطمئن شوند که تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن اعم از پروتئین، آهن، اسید های چرب، روی، ید، کلسیم و ویتامین های D و B-۱۲ را دریافت می کنند. چون تمام مواردی که ذکر شد برای مقابله بدن با بیماری ها و […]

اطلاعاتی در مورد رژیم گیاه خواری

اصلی ترین موضوع برای کسانی که گیاهخوار می باشند این است که باید مطمئن شوند که تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن اعم از پروتئین، آهن، اسید های چرب، روی، ید، کلسیم و ویتامین های D و B-۱۲ را دریافت می کنند. چون تمام مواردی که ذکر شد برای مقابله بدن با بیماری ها و […]
اطلاعاتی در مورد رژیم گیاه خواری

Tags: