اطلاعاتی در خصوص راه حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا

اطلاعاتی در خصوص راه حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا
بیماری آنفولانزا هر سال جان بیش از نیم میلیون آدم را در دنیا می گیرد و به همین خاطر محققان در حال پیدا کردن راهی برای حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا هستند. هدف محققان تولید واکسنی است که فقط نیاز به تزریق یکبار آن برای حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا باشد. تولید یک واکسن برای […]

اطلاعاتی در خصوص راه حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا

بیماری آنفولانزا هر سال جان بیش از نیم میلیون آدم را در دنیا می گیرد و به همین خاطر محققان در حال پیدا کردن راهی برای حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا هستند. هدف محققان تولید واکسنی است که فقط نیاز به تزریق یکبار آن برای حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا باشد. تولید یک واکسن برای […]
اطلاعاتی در خصوص راه حفاظت دائمی در برابر آنفولانزا

Tags: