اصلی ترین عامل ابتلا به صرع در ایران

اصلی ترین عامل ابتلا به صرع در ایران
طبق آماری که بدست آمده است یک میلیون و 200 هزار نفر در ایران مبتلا به بیماری صرع شده اند و مهم ترین عامل آن در ایران تصادفات رانندگی و ضربه به سر می باشد. در این مقاله از دکتر سلام مهم ترین عامل ابتلا به بیماری صرع را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم […]

اصلی ترین عامل ابتلا به صرع در ایران

طبق آماری که بدست آمده است یک میلیون و 200 هزار نفر در ایران مبتلا به بیماری صرع شده اند و مهم ترین عامل آن در ایران تصادفات رانندگی و ضربه به سر می باشد. در این مقاله از دکتر سلام مهم ترین عامل ابتلا به بیماری صرع را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم […]
اصلی ترین عامل ابتلا به صرع در ایران

Tags: