ارتباط کفش پاشنه بلند با مشکلات عصبی

ارتباط کفش پاشنه بلند با مشکلات عصبی
کفش نامناسب آسیب های زیادی به سلامتی مان وارد میکند. علاوه بر بروز مشکلات اسکلتی و عضلانی می تواند موجب بروز درد کمر شود. برخی از بانوان که دچار سردرد شده و پرخاشگری میکنند بهتر است کفش پاشنه بلند نپوشند. دبیر علمی هجدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستوان فقرات به عوارض و آسیبهای ناشی از کفش […]

ارتباط کفش پاشنه بلند با مشکلات عصبی

کفش نامناسب آسیب های زیادی به سلامتی مان وارد میکند. علاوه بر بروز مشکلات اسکلتی و عضلانی می تواند موجب بروز درد کمر شود. برخی از بانوان که دچار سردرد شده و پرخاشگری میکنند بهتر است کفش پاشنه بلند نپوشند. دبیر علمی هجدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستوان فقرات به عوارض و آسیبهای ناشی از کفش […]
ارتباط کفش پاشنه بلند با مشکلات عصبی

Tags: