اثر هیجان در ایجاد منش

شور و احساس که خود بر اساس هیجان به وجود می آید عامل اصلی در ایجاد منش است. منش نیز که رفتاری اخلاقی و شخصیتی است به هیجان بستگی دارد. کسی که برای راستی و درستی ارزش قایل است و از تقلب و ریا بیزار است کسانی را که دارای این صفات هستند دوست دارد […]

هنر

Tags: