ابتلا به مثانه نوروژنیک با دیابت

ابتلا به مثانه نوروژنیک با دیابت
بیماری دیابت دارای عوارض بسیاری است که می توان به بیماری های کلیوی، قلبی و عروقی اشاره کرد و همینطور دیابت باعث ابتلا به فلج مثانه (مثانه نوروژنیک) می شود. در این مقاله از دکتر سلام علت ابتلا به مثانه نوروژنیک یا فلج شدن مثانه را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله […]

ابتلا به مثانه نوروژنیک با دیابت

بیماری دیابت دارای عوارض بسیاری است که می توان به بیماری های کلیوی، قلبی و عروقی اشاره کرد و همینطور دیابت باعث ابتلا به فلج مثانه (مثانه نوروژنیک) می شود. در این مقاله از دکتر سلام علت ابتلا به مثانه نوروژنیک یا فلج شدن مثانه را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله […]
ابتلا به مثانه نوروژنیک با دیابت

Tags: