ابتلا به سرطان پستان با چربی خون بالا

ابتلا به سرطان پستان با چربی خون بالا
اگر می خواهید به سرطان سینه دچار نشوید بهتر است مانع افزایش وزن خود شوید. چربی و کلسترول خون بالا افراد زیادی را در معرض خطر ابتلا به این سرطان خطرناک قرار میدهد. محققان مرکز سرطان اسلوآن کترینگ نیویورک به ارتباط شاخص توده بدنی با ریسک مبتلا شدن به سرطان پستان پی برده اند. مطالعه جدید نشان […]

ابتلا به سرطان پستان با چربی خون بالا

اگر می خواهید به سرطان سینه دچار نشوید بهتر است مانع افزایش وزن خود شوید. چربی و کلسترول خون بالا افراد زیادی را در معرض خطر ابتلا به این سرطان خطرناک قرار میدهد. محققان مرکز سرطان اسلوآن کترینگ نیویورک به ارتباط شاخص توده بدنی با ریسک مبتلا شدن به سرطان پستان پی برده اند. مطالعه جدید نشان […]
ابتلا به سرطان پستان با چربی خون بالا

Tags: